שירותים

הערכה אקטוארית בדבר הטבות עובדים
הערכה אקטוארית בדבר הטבות עובדיםהטבות עובדים הערכת הטבות לעובדים נעשית מתוקף התקן הבינלאומי IAS19  - תקן חשבונאות בינלאומי 19. התקן מבחין בין 4 סוגי סוגי התחייבויות בהן חברות נוהגות לתגמל את עובדיהן: הטבות לזמן קצר הטבות לזמן ארוך הטבות לאחר העסקה הטבות פיטורין הגשת חוות דעת מומחה לבית משפט נהוגה כל אימת תובע או נתבע נדרש להוכיח קרא עוד
חוות דעת מומחה לבית משפט
חוות דעת מומחה לבית משפטחוות דעת מומחה לבית משפט הגשת חוות דעת מומחה לבית משפט נהוגה כל אימת תובע או נתבע נדרש להוכיח סוגיה מסוימת. עניינים שברפואה נוהגים להוכיח באמצעות הגשת חוות דעת רפואית. באופן דומה, עניינים כספיים - כדוגמת שווי חברה, פוטנציאל השתכרות, שווי ניכויי המוסד לביטוח לאומי - נוהגים להוכיח באמצעות חוות דעת קרא עוד
הערכות שווי / הערכת שווי חברות
הערכות שווי / הערכת שווי חברותהערכת שווי חברות הערכת שווי חברה - מטרתה מציאת ערך לעסק. הכוונה אינה לערך בודד אשר עשוי לייצג את שווי החברה, אלא לטווח של ערכים. הסיבה לכך שלא קיים ערך יחיד לחברה נובעת מכך שבמשך הזמן פותחו גישות שונות להערכת שווי חברות. ארבע גישות להערכה, ליתר דיוק: גישת היוון תזרימי קרא עוד
כיצד נוכל לעזור?

מעוניין להתייעץ?

צלצל 03-5472447,

או שלח מייל

….ערכן המהוון של סך קצבאות המוסד לביטוח לאומי עומד על 2,149,676 ₪, וזאת בהתאם לחוות דעת האקטוארית ענת ספיר. מטעם התובע הוגשה חוות דעת אקטוארית נגדית של ד"ר תמיר לוי, שחולקת על אחד הרכיבים…החישוב בחוות הדעת הנגדית מקובל עלי ועולה בקנה אחד עם פסיקת בתי המשפט…

תא 53143-09-12‏
ארנון דראל, בית המשפט המחוזי בירושלים

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed
שינוי גודל גופנים
ניגודיות