מהי הריבית המתאימה להיוון פיצויים בגין נזקי גוף?

בחודשים האחרונים עלתה לכותרות השאלה – מהי הריבית המתאימה להיוון הפיצויים בגין נזקי גוף.

השאלה נשאלה בעבודתה של ועדת ההיוון, בראשותו של כב' השופט בדימוס אליהו וינוגרד. לאחר פרסום מסקנות הועדה הוחלט על עדכון תקנות ההיוון, ולקבוע ריבית בשיעור 2%.

בהמשך פורסמו פסקי הדין של כב' השופט מנחם קליין, לפיו הריבית להיוון הינה 2%.

לאחר מכן פורסם פסק דין מאת כב' השופט ארנון דראל, לפיו על מנת שבית המשפט יסטה מהריבית בשיעור 3%, על הצד המבקש להגיש חוות דעת מטעמו.

באחרונה נדרשה המחלקה האקטוארית של נזיקיסט, בראשותו של ד"ר תמיר לוי, לכתוב חוות דעת לעניין גובה הריבית. חוות הדעת הוזמנה על ידי אחד המשרדים, על מנת לצרפה באחד מהתיקים אותם המשרד מנהל.

לאור חשיבות הנושא, מצאנו להביא את עיקרי מסקנות חוות הדעת:

1. ועדת ההיוון מצאה כי הריבית המתאימה להיוון הפיצויים הינה 1.6%. מטמעי עיגול ספרות נבחרה הריבית בשיעור 2%.

2. יישום המתודולוגיה, עליה המליצה ועדת ההיוון, לצורך חישוב גובה הריבית מביאה למסקנה כי שיעור הריבית המתאים להיוון הפיצויים הינו בין 0.35% ל- 0.86%.Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed
שינוי גודל גופנים
ניגודיות