הוגשה תביעה ייצוגית בסך 33 מיליון ש"ח כנגד חברת הביטוח הראל וקרן הפנסיה הותיקה – קג"מ

הוגשה תביעה ייצוגית בסך 33 מיליון ש"ח כנגד חברת הביטוח הראל וקרן הפנסיה הותיקה – קג"מ

חוות דעת אקטוארית שנכתבה על ידי המרכז לאקטואריה משפטית הוכיחה – חברת הביטוח הראל וקרן הפנסיה הותיקה – קג"מ – קרן הגמלאות המרכזית – גבו פרמיות עודפות בגין ביטוחי חיים.

הנזק הכלכלי שנגרם הוערך על ידי ד"ר תמיר לוי בכ- 33 מיליוני ש"ח, ב- 7 השנים שקדמו להגשת התביעה.

 

מתוך ההודעה שפירסמה חברת הביטוח הראל בבורסה:

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ ("החברה") מודיעה בזאת, כי נגד החברה האם הראל חברה לביטוח בע"מ ("הראל ביטוח") ונגד קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ ("קג"מ"), עמיתים – קרנות הפנסיה הוותיקות ("עמיתים") וישראל שחר סוכנות לביטוח (MIA) – סוכנות לביטוח פנסיוני (2010) בע"מ (להלן: "הנתבעות") הוגשה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית.
עניינה של התובענה, בטענה, כי נגבית, כביכול, מהמבוטחים בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי לחברי ארגון מקבלי גימלה מקג"מ, פרמיה עודפת ביחס לפוליסת הביטוח, פרמיה ללא כיסוי ביטוחי ופרמיה יקרה בעשרות אחוזים ביחס לפוליסות ביטוח חיים אחרות. זאת, בעוד שבתקנון הקרן לא מוזכרת גביית פרמיות ביטוח לאלמן/נה והנתבעות נמנעות מלהציג את פוליסת הביטוח המקורית עליה חתמה המבקשת.
בכך טוענת התובעת, הפרו, כביכול, הנתבעות חובה חקוקה, הפרו את חובת הגילוי המוגברת החלה עליהן, עשו עושר ולא במשפט והטעו את מבוטחיהן.
הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג הינה כל המבוטחים בהווה ובעבר אשר בוטחו על ידי קג"מ ומקבלים קצבאות שארים מקג"מ ו/או מעמיתים – ניהול מיוחד ויורשיהם על פי דין או צוואה אשר הנתבעות ו/או מי מהן, ניכו ו/או מנכות מקצבאות השארים החודשיות שהם מקבלים פרמיה עודפת הגבוהה בעשרות אחוזים מפוליסות ביטוח חיים קבוצתיות אחרות וכן מי מחברי הקבוצה שגילו בשנת 2013 היה יותר מ- 75 שנים.
התובעת מעריכה את הנזק הכולל, אשר נגרם לכלל חברי הקבוצה אותה היא מבקשת לייצג בכ- 33 מיליוני ש"ח.Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed
שינוי גודל גופנים
ניגודיות